subota, 23. srpnja 2011.

Definicija odnosa s javnošću.

U literaturi postoji više od 600 citiranih definicija odnosa s javnošću. Prema britan­skom Institutu za odnose s javnošću, odnosi s javnošću "predstavljaju promišljeni, pla­nirani i kontinuirani napor za uspostavljanje i održavanje zajedničkog razumijevanja između organizacije i njezine javnosti". Prema Stoneovu mišljenju, "bit odnosa s javno­šću je u praksi, kao planiranom i kontinuiranom naporu za uspostavljanje i održavanje dobroga glasa i obostranog razumijevanja između organizacije i javnosti" (Stone, 1995.: 4). Kotler i Armstrong odnose s javnošću ovako definiraju: "Odnosi s javnošću uklju­čuju izgradnju dobrih odnosa poduzeća s različitim dijelovima javnosti putem postiza­nja povoljnog publiciteta, izgradnje dobroga korporacijskog imidža i rješavanja ili sprječavanja pojave nepovoljnih glasina, priča i događaja. Glavna sredstva odnosa s javnošću čine: odnosi s medijima, publicitet, korporativno komuniciranje, lobiranje i savjetovanje" (Kotler/Armstrong, 1993.: 436). Rex F. Harlow, znanstvenik na području odnosa s javnošću, analizirao je 472 različite definicije objavljene između ranih 1900-ih i 1976. te je napisao vlastitu definiciju PR-a, koja obuhvaća i klasificira njihove sredi­šnje ideje: "Odnosi s javnošću su zasebna funkcija upravljanja koja pomaže u uspostav­ljanju i održavanju uzajamne komunikacije, razumijevanja, prihvaćanja i suradnje iz­među organizacije i njezinih javnosti; oni uključuju upravljanje problemima ili temama, pomažu upravi da bude stalno informirana o javnom mnijenju te da djeluje sukladno njemu, definiraju i ističu odgovornost uprave u službi javnog interesa, pomažu upravi da ide u korak s promjenama i korisno ih primjenjuje, služe kao "radarska mreža" i predviđaju buduće trendove, koriste istraživanja te valjanu i etičku komunikaciju kao svoje glavno oruđe" (Cutlip/Center/Broom, 2003.: 4). (Skoko, B., Odnosi s javnošću kao doprinos ..., Polit, misao, Vol XLI, (2004.), br. 1, str. 92-101)
Brojnim definicijama zajedničke su sljedeće značajke odnosa s javnošću: provode planirani i kontinuirani program kao dio upravljanja organizacijom, bave se odnosima između organizacije i njezinih javnosti, prate svijest, stavove, mišljenja i ponašanja unutar i izvan organizacije, analiziraju učinke koje politika, postupci i aktivnosti organi­zacije mogu imati u javnosti, usklađuju politiku, postupke i aktivnosti za koje utvrde da su u sukobu s javnim interesom i opstankom organizacije, savjetuju upravu organizacije o pitanjima koja mogu biti korisna i za organizaciju i za njezine javnosti, uspostavljaju i održavaju dvosmjernu komunikaciju između organizacije i njezinih javnosti, stvaraju specifične promjene u svijesti, stavovima, mišljenjima i ponašanju unutar i izvan orga­nizacije, njihov rezultat su novi ili očuvani odnosi između organizacije i njezinih jav­nosti (Cutlip/Center/Broom, 2003.: 6).
Profesor Z.Tomić definira:Odnosi s javnošću proces su komuniciranja organizacije s njezinom unutarnjom i vanjskom javnošću u svrhu postizanja međusobnog razumijevanja,izgradnje društvene odgovornosti i ostvarivanja zajedničkih interesa(Z.Tomić,2008).

Nema komentara:

Objavi komentar

Ostavite svoj komentar ovdje.

osjob.blogger.com

Blog o odnosima s javnošću. Teorija i praksa na jednom mjestu.

OsJob Communication

OsJob je blog koji se interesira o odnosima s javnošću i komunikaciji. Bavi se svim aspektima djelovanja i alata PR-a i olakšavanja komunikacije.