nedjelja, 3. srpnja 2011.

Segmentacija interne komunikacije

Komunikacijski planovi trebaju imati analizu samih javnosti koji nas okružuju,a pravilnim segmentiranjem se stvara pretpostavka učinkovitim načinima prilagodbe poruka. Opet se pravilnim porukama dobiva na važnosti i podršci same javnosti prema organizaciji i njenom djelovanju. Segmentiranje javnosti je najčešće postavljeno prema tezama Liz Yeomans(Exploring Public Relations-2006,339-340),koji glasi:
-demografske karakteristike-dob,spol,dohodak,obrazovna/stručna razina
-psihografske karakteristike-osobnost,stavovi,vrijednosti,ponašanje.
-skupina osoblja-zaposlenici,uprava škole,školski odbor,pripravnici,povremeni predavači,inozemni predavači,specijalni zaposlenici,umirovljenici,pomoćno tehničko osoblje.
-ugovor s organizacijom-privremeno,skraćeno ili puno radno vrijeme.
-geografska lokacija-glavni ili područni objekt rada.
Segmentacija zaposlenika se opet najčešće definira prema stranim autorima,a prema B.Quirke i njegovom radu Connections:Using internal communication to turn satrategy into action(2000),a kategorizacija glasi:
-nenavođene rakete-zaposlenici koji su voljni pomoći,ali se nejasno ponašaju jer ne znaju smjer.
-uspješni hici-opisuju zaposlenike koji su u potpunosti u skladu s smjerom organizacije i puni su entuzijazma i njihove vlastite uloge u istima.
-slabo sagorijevajući-opisuje zaposlenike“koji ne znaju i nije ih briga“.
Pravilnim prepoznavanjem segmentiranih skupina se najlakše određuje i pripadajuća poruka,koja može dovesti do željenih rezultata. Utvrđivanjem pripremljenih planova i sama realizacija je daleko lakša i efikasnija. Uobičajene barijere koje stoje na pragu svake imalo organizirane komunikacije jesu da je lako čitati i pisati,ali je teško dobiti potpuno razumijevanje odaslanih poruka. Neki od problema jesu:ljudi dolaze iz različitih sredina(obrazovnih,društvenih,kulturnih),imaju različita iskustva i osobne potrebe. Ukoliko sama poruka nema jasne stavove i verbalnog i neverbalnog komunikacijskog kanala. Sve je to problem za interne odnose s javnošću.
Neki uzroci pogrešaka u primanju poruka:
-Primateljev koncept vlastitog ja – primatelj koristi sliku vlastitog ja kao ključ za tumačenje pristiglih poruka.
-Slika koju ima o pošiljatelju – slika o drugome ovdje se rabi kao ključ za tumačenje njegovih obavijesti. Često se ta slika temelji na razmjerno maloj obavijesnoj osnovi (na temelju odjeće, spola, dobi i nekih životnih očitovanja nastojimo nadopuniti tu nepotpunu sliku).
-Korelirane poruke – nesporazumi ponekad nastaju tako što primatelj  na jednoj strani obavijesti poruku prima korektno, ali na drugim stranama obavijesti u njoj istodobno čuje poruke koje su često usko povezane s temeljnom porukom ili su dijametralno suprotne od istih. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Ostavite svoj komentar ovdje.

osjob.blogger.com

Blog o odnosima s javnošću. Teorija i praksa na jednom mjestu.

OsJob Communication

OsJob je blog koji se interesira o odnosima s javnošću i komunikaciji. Bavi se svim aspektima djelovanja i alata PR-a i olakšavanja komunikacije.