subota, 23. srpnja 2011.

Eksterna komunikacija.

 EKSTERNA KOMUNIKACIJA
Kao što se u internoj komunikaciji informacije prenose silazno,uzlazno, horizontalno i dijagonalno u organizacionoj strukturi, u eksternoj komunikaciji one se unose u organizaciju i iznose van nje. Obrazovne organizacije svaki dan koriste za komuniciranje s vanjskim svijetom . Eksterna komunikacija se također može ostvarivati na formalan i neformalan način.
FORMALNA EKSTERNA KOMUNIKACIJA
Formalnoj eksternoj komunikaciji se u organizacijama posvećuje posebna pažnja. Bilo da se ostvaruje putem pisma, e-maila, web , telefona, faksa   ili na druge načine, efikasna komunikacija je prvi  korak u stvaranju odgovarajućeg imidža. Pažljivo kreirana pisma, izvještaji, prezentacije, ili web stranice, pružaju eksternom okruženju važnu poruku o kvalitetu organizacije. Poruke kakve su, na primjer: oglasi, izvještaji za tisak, obavještenja , pisma donatorima , zaduženje  je odnosa s javnošću.
 NEFORMALNA EKSTERNA KOMUNIKACIJA
Neformalno eksterno komuniciranje je onaj oblik komunikacije koji ne možemo da reguliramo i uglavnom se kreće kanalima u kojima se kreću samo odabrani korisnici.
Svi zaposleni u organizaciji predstavljaju važan neformalni kanal komunikacije sa vanjskim svijetom. U toku svakodnevnih radnih aktivnosti oni nesvjesno upijaju informacije koje povećavaju njihovo ukupno znanje koje imaju o svojoj organizaciji. Svaki puta kada netko od zaposlenih govori o svojoj kompaniji, on šalje poruku. Većinom o nekim organizacijama čujemo od njihovih zaposlenika,bilo to sadašnjih ili prošlih. Prijenos takvih informacija može da našteti samoj percepciji o organizaciji,ako su takvi podaci ne istiniti ili plasirani na zlonamjeran način. Isto tako možemo da gledamo na spoj eksternih komunikacija samih ravnatelja ili članova „odbora“,koji se vežu za samo djelovanje pojedinih djelatnika same organizacije.
Ciljevi eksterne komunikacije
Odnosi sa medijima
Građenje imidža
Upravljanje reputacijom
Odnosi sa investitorima
Odnosi sa poslovnom javnošću
Financijski PR i upravljanje promjenamaNema komentara:

Objavi komentar

Ostavite svoj komentar ovdje.

osjob.blogger.com

Blog o odnosima s javnošću. Teorija i praksa na jednom mjestu.

OsJob Communication

OsJob je blog koji se interesira o odnosima s javnošću i komunikaciji. Bavi se svim aspektima djelovanja i alata PR-a i olakšavanja komunikacije.