subota, 24. ožujka 2012.

Područja primjene odnosa s javnošću.

Nijemac Michael Kunczik u svojoj knjizi Odnosi s javnošću, pišući o područjima primjene odnosa s javnošću, navodi ta područja kao aktere. Dakle, prema Kuncziku klasifikacija "aktera odnosa s javnošću" može se provesti prema tome jesu li akteri orijentirani na dobit ili nisu, odnosno je li riječ o privatno ili javno organiziranom sustavu.
Obje te dimenzije daju četiri tipa aktera:
1. privatne sustave orijentirane na dobit (poduzeća),
2. privatne sustave koji nisu orijentirani na dobit (zaklade, udruge, organizacije kao što su Greenpeace, Robin Wood, Amnesty International itd.,
3. javne sustave orijentirane na dobit (državne zrakoplovne linije),
4. javne sustave koji nisu orijentirani na dobit (ministarstva, vlade, države, međunarodne organizacije.
M. Kunczik priznaje da ova podjela nije savršena ili, kako on kaže, "neproblematična", jer njome nisu obuhvaćeni "osobni" odnosi s javnošću. Američki teoretičari odnosa s javnošću S. Cutlip, A. Center i G. Broom u svojim Odnosima s javnošću (2003.) u poglavlju Praksa navode područja primjene odnosa s javnošću. Prema njima odnosi s javnošću se primjenjuju:
1. u poslovnim i industrijskim organizacijama,
2. vlasti i politici,
3. neprofitnim organizacijama, zdravstvu i obrazovanju,
4. poslovnim udrugama, profesionalnim društvima i radničkim sindikatima.
Još jedna skupina američkih autora na području odnosa s javnošću, D. Wilcox, P. Ault, W. Agee i G. Cameron u knjizi Essentials of Public Relations, slično kao i njihovi sunarodnjaci, razmišljaju o područjima primjene odnosa s javnošću. U poglavlju Application autori navode pet područja primjene odnosa s javnošću. To su:
1. korporacije,
2. politika i vlast,
3. međunarodni odnosi s javnošću,
4. neprofitne organizacije,
5. zabava, sport i turizam.
Robert L. Heath i W. Timothy Coombs u knjizi Today's Public Relations – An Introduction smatraju da su odnosi s javnošću vrlo široko područje. Kontekst u kojem se izražava praksa odnosa s javnošću može se sagledati kroz sljedeća područja:
1. turizam i putovanje,
2. neprofitne organizacije,
3. agencije za odnose s javnošću,
4. odnosi s ulagačima/investitorima,
5. integrirana marketinška komunikacija.
Više je različitih načina kojim se mogu predstaviti razlike u područjima primjene odnosa s javnošću. Jedan od načina podjela je odnosa s javnošću s obzirom na vrste ulagača i njihove jedinstvene odnose i potrebe: odnosi s medijima, odnosi sa zajednicom, odnosi s ulagačem, odnosi s potrošačem, odnosi sa zaposlenikom, odnosi sa studentima i odnosi s članovima. Drugi način podjele je prema industriji ili temi: udruženje, hrana i piće, zdravlje, putovanje i turizam, okolina i tehnologija.
Sljedeći je način prema osnovnoj vrsti odnosa s javnošću: neprofitni, poslovni sektor i agencije. Pokrivanje svih navedenih (vrsta) konteksta iznad je djelokruga ove knjige. Izabrano je nekoliko vrsta koje dominantno predstavljaju praksu suvremenih odnosa s javnošću.Kao što se vidi, odnosi s javnošću danas „pokrivaju“ gotovo sva područja ljudskog djelovanja. Tako široko područje primjene može se strukturirati na više način, između ostalog i na sljedeći način:
§  korporacije
§  vlasti i politika
§  financije
§  neprofitne organizacije
§  agencije odnosa s javnošću
§  međunarodni odnosi s javnošću
§  poslovne udruge i profesionalna društva
§  turizmi i putovanju
§  industrija zabave i filma
§  sport i umjetnost
§  slavni i poznati

Philip Kotler promatra odnose s javnošću kao «još jedan instrument marketinga»
Odjel za odnose s javnošću obavlja sljedećih pet aktivnosti, iako sve ove aktivnosti ne spadaju u izravnu potporu proizvoda:
 • Odnosi s tiskom
 • Publicitet proizvoda
 • Korporativna komunikacija
 • Lobiranje
 • Savjetovanje
Podjela prema vrsti i odnosu:
 • odnosi s medijima
 • odnosi sa zajednicom
 • odnosi sa ulagačem
 • odnosi sa potrošačem
 • odnosi s zaposlenikom
 • odnosi sa studentima i
 • odnosi s članstvom

Drugi način podjele je prema  industriji ili temi:
• udruženje,
• hrana i piće,
• zdravlje,
• putovanje i turizam,
• okolina i tehnologija.
Sljedeći je prema osnovnoj vrsti  odnosa s javnošću:
–neprofitni,
–poslovni sektor i
–agencije

Nema komentara:

Objavi komentar

Ostavite svoj komentar ovdje.

osjob.blogger.com

Blog o odnosima s javnošću. Teorija i praksa na jednom mjestu.

OsJob Communication

OsJob je blog koji se interesira o odnosima s javnošću i komunikaciji. Bavi se svim aspektima djelovanja i alata PR-a i olakšavanja komunikacije.